بررسي نقش مصاحبه هاي استخدامي بر ميزان رضايت شغلي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش مصاحبه هاي استخدامي بر ميزان رضايت شغلي کارکنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها, انگیزه ها, تمایلات و عواملرضایت و رضایت شغلی کارکنان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح, راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشدکه در این میان چنین کار مهمی توسط مصاحبه های استخدامی و سازمان گزینشی صورت می گیرد. اثربخش بودن فعالیت های مدیریت بهتمایلات و رضایت افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله به آنها بستگی دارد. تمایلات درونی افراد نیز رضایت شغلی آنان را ساخته ومحرک افراد در انجام وظایف میشود. بنابراین رضایت شغلی کارکنان نقش مهمی را در حیات سازمان داراست. با توجه به ضرورت اهمیت اینمسئله محقق در این پژوهش به تحلیل وبررسي نقش مصاحبه هاي استخدامي بر ميزان رضايت شغلي کارکنان,پرداخته است.برای این منظور ازروش کتابخانه ای و مروری بر تحقیقات قبلی استفاده کرده است. محقق در ادامه به نقش مصاحبه های استخدامی در رضایت از شغل,انواعمصاحبه ی استخدامی, رضایت شغلی و فرصتهای شغلی برابر را موردبحث و بررسی انجام داده است.نتایج پژوهش نشان داد که نقش مصاحبه-های استخدامی که باید بتواند مهارت ها, توانایی ها صفات و خصوصیات شخصی و فردی,برای انجام وظایف محوله شغل موردنظر و رضایتشغلی کارکنان از شغل خود را شناسایی,و در راستای رسیدن به اهداف سازمان آنها را شکوفا نماید. و این امر فقط با استقرار و انجاممصاحبه های استخدامی و سیستم های گزینشی علمی و دقیق و فرصت های شغلی برابر و بر اساس شایستگی امکان پذیر می باشد.

لینک کمکی