بررسي نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و وجهه نام تجاري در تمايل به خريد مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستانسنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی