بهبود محصول کنجدي، تحليلي بر مشخصات کيفي محصول و فرايند با بکارگيري QFD (مطالعه موردي: شرکت فرآورده هاي کنجدي برسام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی