توسعه يک سيستم جامع سنجش عملکرد زنجيره تأمين انرژي برق با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن(مطالعه موردي: شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی