ارائه مدلي جهت كسب وفاداري مشتري با استفاده از مديريت دانش مشتري در صنعت بانكداري كشور (بانك هاي خصوصي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه مدلي جهت کسب وفاداري مشتري با استفاده از مديريت دانش مشتري در صنعت بانکداري کشور (بانک هاي خصوصي) :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مديريت بازرگاني

تعداد صفحات :24

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز, به ویژه در صنعت بانکداری و با به عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است, بررسی روش های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانک های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود. توجه بانک های خصوصی به مولفه های پنجگانه موجود در مدل و شاخص های هر یک از آنها می تواند آنان را در کسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد, برای این منظور مدل تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل, مورد آزمون قرار گرفته است.
کلید واژه: دانش مشتری, وفاداری مشتری, ارزش مشتری

لینک کمکی