اثر ترکيبي ليزوزيم و اسانس آويشن شيرازي بر باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر ترکيبي ليزوزيم و اسانس آويشن شيرازي بر باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :10

مقدمه: مطالعات مختلفی در ارتباط با اثر اسانس ها و بعضی آنزیم ها بر روی میکرواورگانیسم های بیماری زای مواد غذایی در محیط کشت و غذا انجام گرفته است.هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت تنها و توام در مهار رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در محیط کشت بود.روش بررسی: در مطالعه حاضر سعی بر آن شد تا اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت جداگانه و توام از طریق اندازه گیری MIC آن ها به دو روش ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن, بر روی یکی از باکتری های مهم بیماری زای مواد غذایی (ویبریو پاراهمولیتیکوس), مورد ارزیابی قرار گیرد.نتایج: در این مطالعه MIC آویشن شیرازی به روش ماکرودایلوشن 0.01 درصد و به روش میکرودایلوشن 0.02 درصد محاسبه شد. لیزوزیم نیز تا غلظت 1000 میکروگرم در میلی لیتر نتوانست جلوی رشد باکتری را بگیرد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اسانس آویشن شیرازی نسبت به لیزوزیم اثر مناسب تری در کاهش میزان ویبریو پاراهمولیتیکوس دارد. اگر چه حضور توام اسانس و لیزوزیم باعث کاهش MIC نشد, ولی نتایج بررسی منحنی رشد تحت تاثیر غلظت تحت بازدارندگی نشان می دهد که ترکیب این دو ماده باعث افزایش فاز تاخیری می شود که این اثر در میکروبیولوژی مواد غذایی دارای اهمیت بالایی می باشد.
کلید واژه: ویبریو پاراهمولیتیکوس, آویشن شیرازی, اسانس, لیزوزیم

لینک کمکی