بررسي ميزان گرايش به توزيع اينترنتي کتاب از سوي ناشران عمومي استان تهران (موانع و راهکارها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان گرايش به توزيع اينترنتي کتاب از سوي ناشران عمومي استان تهران (موانع و راهکارها) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم کتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :21

هدف: پژوهش حاضر میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران با توجه به موانع و مشکلات پیش رو از طریق راهکار توزیع مناسب و مطمئن کتاب در محیط اینترنتی را بررسی می کند.روش پژوهش: روش این پژوهش پیمایش تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش, کلیه ناشران عمومی شرکت کننده در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1392 است, که تعداد آنها بالغ بر تقریبا 1500 ناشر عمومی است و به صورت تصادفی ساده بین 150 ناشر عمومی شرکت کننده توزیع شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته است.یافته ها: دراین مطالعه از زوایای مختلف به بررسی توزیع اینترنتی کتاب با دو دیدگاه اصلی پرداخته شده است: 1. بررسی شاخص های (عرضه اینترنتی کتاب) از سوی ناشران با محوریت عوامل (اقتصادی, فرهنگی و دولتی). یافته ها نشان می دهد از بین شاخص های موثر در عرضه اینترنتی کتاب, 73% از ناشران عمومی استان تهران معتقدند که اولین و مهم ترین معیار در عرضه اینترنتی کتاب, حمایت های دولت شامل حمایت های نظارتی, ترویجی و مالی است. همچنین دومین شاخص مهم در این مقوله, عوامل اقتصادی با میانگین 68% و پس از آن عوامل فرهنگی, اجتماعی و سیاسی با میانگین 66% است. 2. شاخص های (تقاضا و خرید کتاب از اینترنت) از سوی مردم و نهادهای مختلف. یافته ها نشان می دهد از دید ناشران, مهم ترین عامل در این بخش عوامل اقتصادی با میانگین 51% و عوامل فرهنگی, اجتماعی و سیاسی با میانگین 45% و عوامل دولتی با میانگین 29% در تقاضا و خرید کتاب از طریق اینترنت دخیل بوده اند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میزان گرایش ناشران به توزیع اینترنتی کتاب با توجه به مشکلات و موانع موجود در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اما نتایج حاصل از نظرسنجی می تواند صنعت نشر کشور را در راستای ارتقای این رویکرد یاری رساند.
کلید واژه: فروش کتاب, توزیع اینترنتی کتاب,کانال های توزیع, وب سایت های فروش کتاب

لینک کمکی