تاثير ورمي کمپوست بر واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد (Aphidius colemani (Hym.، Braconidae نسبت به شته جاليز، (Aphis gossypii (Hem.، Aphididae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی