مقاومت القايي در خيار، Cucumissativus، نسبت به شته جاليز، (Aphis gossypii (Hem.:.Aphididae، در شرايط گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی